Barnekirke_Colour_Text
Barnekirke_Colour_Text

Barnekirken er søndagsskolearbeidet vårt. Vi har barnekirke parallelt med gudstjenesten søndag kl. 11.00.

 

I barnekirka deler vi oss i ulike grupper etter alder. Noen grupper er i kirka, og noen er i Espira barnehage rett over veien:

oversikt

På samlingene har vi andakt, sanger, leker og aktiviteter. Vi lærer fra bibelen og har det gøy sammen!

En gang i måneden er vi alle generasjoner sammen i kirkesalen på HeleGjengen-søndag (se plan under).

T&T (5.-8.kl.) er også utendørs en gang i måneden (se plan)

Ta kontakt med Elisabeth om du har spørsmål

 

IMG_2773
IMG_4043