Bønnetjeneste

Matt 6, 33: Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.»

Vi samles tirsdag-torsdag kl. 06.45 – 07.30 i kapellet i kirka. Vær med oss i bønn!

Ønsker du forbønn? Vi har egen forbønnstjeneste på hver gudstjeneste i kapellet. Her kan du komme å bli bedt for. Våre forbedere har taushetsplikt. Du kan skrive bønnelapper som legges i krukke under gudstjenestene, disse blir bedt for gjennom uka på morgenbønn. Nedenfor kan du sende inn bønnebehov som vil bli tatt med på morgenbønn.

Her finner du et eget ark med Bønneemner våren 2017