Februar 2017

snowdrop-639532_1280

Livsviktig orientering

For noen år siden var jeg på fjelltur sammen med noen kamerater. Fra utgangspunktet hvor vi parkerte bilen planla vi å gå i to dager, før vi skulle ende opp på Kjeragbolten ved Lysefjorden. Utfordringen var at vi måtte begynne med å gå noen kilometer før vi kom inn på det kartet vi hadde kjøpt. Drevet av ungdommelige pågangsmot satte vi i gang. Etter flere timers vandring måtte vi til slutt stikke fingeren i jorda og seriøst finne ut «hvor i all verden er vi?» Etter en del prøving og feiling orienterte vi oss inn på kartet og fortsatte mot målet!

Hvor vi er (i livet), eller kanskje enda viktigere: «Hvorfor i all verden er jeg her jeg er?» er et spørsmål vi skal ta opp på gudstjenestene de neste månedene. Bibelen forteller at: «For i ham (Jesus Kristus) er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige (…) alt er skapt ved ham og til ham» (Kol 1,16). Vi er altså skapt for å leve et liv sammen med Jesus. Det er det som gir livet vårt mening og retning. Den engelske bibeloversettelsen som kalles «The Message» sier det på denne måten (på norsk): «Det er i Kristus vi finner ut hvem vi er og hva vi lever for. Lenge før vi hørte om Kristus (…) så Han oss og hadde planer for oss i et herlig liv, en del av den generelle hensikten Han har med alt og alle» (Efeserne 1,11).

Utover våren skal vi se at hensikten Gud har for oss på forskjellige måter handler om det å glede Gud, å være en del av fellesskapet i Guds familie, å bli mer lik Jesus, å tjene Han og å være med på det Gud gjør i verden. Velkommen til å være med på denne vandringen!

Ta gjerne med i oppakningen dette løftet fra Jeremia 17,7-8: «Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham. Han er lik et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer, løvet er grønt. Det engster seg ikke i tørketider og slutter ikke å bære frukt.»

Vennlig hilsen Gordon Valen