Støtt arbeidet

Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning. (2.Kor.9,7-8)

 

Det finnes flere måter å støtte arbeidet på. Du kan gi til fellesskapet gjennom å gi av din tid, bruke dine Gudgitte evner i tjeneste og ved å gi av dine midler. Slik kan du være med på det Gud gjør, og være med å velsigne arbeidet. Vi opplever at Gud gjør store ting iblant oss, mennesker får nytt håp for morgendagen og vi får oppleve fellesskap med Gud og hverandre. Det handler ikke om oss eller det vi eier, men om Jesus Kristus som har gitt seg selv for vår skyld, og at hans kjærlighet får nå enda lengre ut.

Ved å støtte Misjonskirkens arbeid er du med på:
-    å investere i en lokal menighet for alle generasjoner (med særlig vekt på barn og ungdom)
-    Misjonsarbeid i Colombia. Pr. i dag går 10% av våre inntekter videre til misjon.
-    Menighetsplanting i Norge.

 

Måter å støtte arbeidet økonomisk på:

•    Bli fast giver via AvtaleStraks

•    Gi kollekt på søndagene.

•    Gi en enkeltgave til menighetens konto: 3240.06.00804

•    Meld deg inn i trossamfunnet (Misjonskirken Norge).

•    Gi på Vipps

•    Gi pr. sms: MK (mellomrom) beløp  til 2468