Januar 2017

leaves-1944845_1280

Godt nytt år!

«La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.»

Den allmektige Gud, himmelens og jordens skaper lengter etter, og jobber kontinuerlig med å fullføre sin plan på jorda. Han er allerede godt igang! Gjennom 2000 år har mennesker blitt satt i frihet og fått tatt imot frelse ved Hans sønn Jesus Kristus, men han er ikke ferdig enda. Du og jeg; Misjonskirka i Skåredalen spiller en viktig rolle i det hele. Av nåde får vi lov å være med på oppdraget til Gud på jord. Han vil spille på lag med oss og bruke oss! Det er stort!

Ved å be «la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen» er vi med å rydde vei for Ham, slik at Han kan gjøre det han har tenkt i oss og for menneskene rundt oss. I Titus brev 3:4 står det «Men det ble åpenbart hvor god vår Gud og frelser er, og at han elsker menneskene». Disse ordene trenger vi å leve i og formidle videre til andre.

Som vi gjorde i fjor skal vi starte året med ei bønneuke her i Misjonskirka. 8.-11. januar skal vi sammen be inn det nye året.

Det er nok ikke tilfeldig at disse strofene kommer tidlig i bønnen Jesus lærte oss å be. Når vi søker hans vilje, da kan vi være sikre på at da blir det bra! Som det står i 1 Johannes brev 5:14-15: «Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.»

Vær frimodig! Ønsker deg et godt nytt år!

Hilsen Elisabeth H Thorsen