Alle som kjøper lodd på nett vil få en e-postbekreftelse.
Denne blir sendt fra noreply@mail.haugesundmisjonskirke.no.