hanne og vigleik team jul 14

...og si fram for hverandre salmer og hymner og åndelige sanger; syng og spill av hjertet for Herren! 

Takk alltid Gud, Faderen, for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn.

Efeserne 5,19-20

Musikktjenesten:

Er du sanger eller musiker? Vi trenger flere som kan være med og løfte musikktjenesten. Vi ønsker å gi all ære til Jesus Kristus, som har gitt seg selv for vår skyld. Alt har vi fått av Ham, og vi ønsker at sangen og musikkens tjeneste skal stige opp til Han som er verd all lov og ære, og kan hjelpe enda flere mennesker å gi seg selv til Gud på ny, gi nytt håp og nytt mot der det trengs.

For mer informasjon om musikktjenesten, ta kontakt:

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.