Mai 2017

Hva er viktig for deg?

Da årets konfirmanter skulle si hva som var viktig for dem (og hva de ville skulle være fokus på konf. gudstjenesten), ble det blant annet sagt: «Venner, det å ha gode venner!» Vennskap er viktig, ikke bare for tenåringer, men for oss alle sammen! Hvor viktig vennskap er merker vi kanskje best når vi IKKE har venner. Tomheten og ensomheten kan da bli uutholdelig, mens gode venner gjør livet verdt å leve.

Sakkeus, mannen fra Jeriko som mange kjenner best fra søndagsskolen (Lukas 19), opplevde hvordan vennskap fyller livet med mening, men også hvordan det til og med kan snu opp ned på livet. Sakkeus hadde få venner, helt til den dagen Jesus stopper opp ved treet han har klatret opp i. Jesus overrasker Sakkeus når han roper navnet hans, ber han komme ned, og blir med han hjem der han bor. Jesus så Sakkeus den dagen, og ble venn med han ingen andre likte.

Jesus kom rett og slett inn i Sakkeus´ liv. Sakkeus ble sett av Jesus, (navnet Jesus betyr helt enkelt Frelseren), Jesus hadde snakket til han og sagt navnet hans, og i møtet med Jesus skjer det et under i Sakkeus´ liv. I møtet med Jesus og det nye vennskapet med han, blir det som var gått i stykker for overtolleren helt igjen, og han setter enkle ord på underet som forvandlingen var i hans liv: «Halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige.» Vennskapet med Jesus åpnet opp Sakkeus´ hjerte, ikke bare for Jesus selv, men også for menneskene rundt ham, til og med for de som ikke snakket fint om han.

«Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere er mine venner» sier Jesus i Johannes 15,14-15. Denne gaven og kjærligheten får vi ta i mot, den fornyer livet vårt. Men ikke nok med det, vi får også muligheten til å dele den videre med mennesker vi møter i vår hverdag. Vennskap er viktig for alle. Vennskapet med Jesus er for alle, det gjør livet godt å leve, og det overrasker og gir mening.

Ha en velsignet mai måned!

Vennlig hilsen Gordon Valen.