Mars 2017

Faste og fokus

Mars er første vår-måned og kommer med lysere tider i sikte. I år er også hele mars med i kirkeårets faste. Noen tenker om faste at det er øvelser som bringer oss nærmere Gud. Det er ikke riktig, for ingenting av det vi gjør kan føre oss nærmere Gud enn det Jesus allerede har gjort for oss med sin død og oppstandelse. Gud er allerede nær og tilstede.

Spørsmålet er vel heller om vi er det. I dagens samfunn er den ytre informasjonsstrømmen enorm, og oppmerksomheten vår blir dratt i alle retninger. For mange er det en utfordring med den stadige distraksjonen fra media, avbrytelsene og hvor mange ganger vi sjekker mobilen. Da øker gjerne utfordringen med å være tilstede i seg selv, roe ned og reflektere.

«Faste handler om å si nei til umiddelbare behov, for å øve seg i å sette andre høyere enn seg selv,» sier presten Stian Kilde Aarebrot i en kommentar i VG. Noen faster fra mat og drikke. Andre velger seg bort andre behov som stjeler for mye fokus og oppmerksomhet. Kanskje kan en refleksjon rundt vår egen mediebruk gjøre at vi velger bort skjermen i perioder, eller i noen soner i hjemmet?

«I stillhet og tillit skal deres styrke være» står det i Jesaja 30,15. Utfordrende vers i en tid med mye støy og distraksjon. Men skal vi være et folk som lever i Guds kraft, trenger vi stillheten, den ubrutte oppmerksomheten og blikket som er festet og fokusert på Gud.

Hva med å bruke fasten til å ta noen grep som gjør at vi på nytt fokuserer blikkene, de viktige øyeblikkene der vi ser hverandre – og der vi ser Gud?

«Vend blikket mot ham og strål av glede, så skal dere aldri rødme av skam!» (Salme 34,6). God faste!

Vennlig hilsen Gordon Valen