Med hjertet på rett sted

Høsten 2017 skal vi ha en taleserie om livet.

Salmenes bok i Bibelen er utgangstpunktet for serien, den gjenspeiler livet på godt og vondt. Kom på gudstjenester på søndagene og få med deg livsviktig undervisning! I tillegg vil vi spille sanger og salmer som formidler sannheter om livet. Les Salmenes bok denne høsten og få enda mer ut av forkynnelsen!

Velkommen til gudstjeneste!