MEDLEMSKAP

MEDLEMSKAP

Vi oppfordrer alle som ønsker å være en del av Haugesund misjonskirke å bli medlemmer i menigheten.

Man trenger ikke være medlem for å delta på noe av det som skjer i kirka, men vi tror medlemskap er viktig for eierskap og tilhørighet. Alle medlemmer har i tillegg innflytelse på menighetens retning. Som medlem får du stemme på menighetsmøter og årsmøte.

Det er mulig å være medlem i vår menighet uten å tilhøre trossamfunnet Misjonskirken Norge. Men vi oppfordrer likevel alle til også å melde seg inn i Misjonskirken Norge, og på den måten få en kirkesamfunnstilhørighet utover den lokale menigheten.

Alle som vil bli medlem deltar først på «Introkurs for medlemsskap».

I menighetens vedtekter er det beskrevet tre kriterier for medlemsskap. Som medlem skal man:
1.    tro på Jesus.
2.    ønske å leve etter Guds ord.
3.    ønske å dele fellesskap og ansvar sammen.

Ta kontakt om du ønsker å bli medlem i menigheten, eller trenger mer informasjon om medlemskap og neste «Introkurs for medlemskap»: