Skattkammeret

Skattkammer #4

Skattkammeret er Misjonskirka sitt søndagsskolearbeid. Vi har Skattkammeret nesten alle søndager parallelt med gudstjenesten kl. 11.00. Alle møter sammen med de voksne i kirkesalen og etterhvert går barna til Skattkammeret.

Hva vi kan tilby:
0-3 år: Åpent lekerom
3-10 år: Annenhver søndag, storsamling og aktiviteter
4-6 år: Annenhver søndag, tema og undervisning
1.-2. klasse: Annenhver søndag, tema og undervisning
3.-4. klasse: Annenhver søndag, tema og undervisning
5.klasse+: tweensgruppe.

På storsamlingene har vi andakt, sanger med bevegelser og kreative innslag. Det er en samling hvor vi lærer fra bibelen og har det gøy sammen.
I de aldersbestemte gruppene har vi undervisning og aktiviteteter hvor barna blir bedre kjent med de andre som er på samme alder.
Vi prøver å ha varierte aktiviteter fra perling, tegning, scrapping, lego og aktiviteter i gymsal.

Vi ønsker at barna skal finne seg godt til rette i menigheten. Jesus tok de små barna inntil seg og sa at «disse barna hører mitt rike til». Vi er en gjeng ledere som ønsker at barna skal få utvikle og utfolde seg, ha det bra og kose seg i andres selskap. Vi arrangerer derfor også alle-sammen-møter i menigheten, som er en samling for hele menigheten, også for barna!