Tjeneste

50532032 - closeup of four female hands joined together high up in the air outside in a woodland lit by an evening sun.

Menighet er et fellsskap man deltar i, og menighet er dugnad. Vi tror alle kristne som er med i fellesskapet har en funksjon, også kalt tjeneste. Det betyr at man bruker talenter og interesser til det beste for fellesskapet, og at man er med og deler ansvaret. Dette er viktig for at fellesskapet skal fungere, og ikke minst er det verdifullt for den enkelte.

Vi ser stort på hvor man kan være med og tjene, og ønsker å legge til rette for at alle som ønsker det finner sin plass.

Lokalt i Haugesund misjonskirke er det mange muligheter for praktisk tjeneste, både i tilknytning til drift av menighetslivet og kirkebygget. Ønsker du å være medarbeider på et eller annet område i menigheten, ta kontakt så tar vi en prat:

Nasjonalt og internasjonalt

Gjennom Misjonskirken Norges nasjonale og internasjonale arbeid har vi mulighet til å være med og tjene andre mennesker også utenfor vår egen by. Se her  for mer informasjon om prosjekter vi kan støtte økonomisk, i bønn og noen ganger praktisk.