Velkommen til påske i misjonskirka!

Påsken står snart for døren, og vi vil som vanlig holde gudstjeneste både palmesøndag og 1.påskedag kl.11. Langfredag inviterer vi til en rolig kveldssamling kl.19.00. Vi håper mange vil sette av tid til å komme sammen og minnes Jesu død og oppstandelse disse påskedagene.