Dager i bønn: 8-10.januar kl.19

Året som ligger foran blir spennende på mange måter. Både nye muligheter og spennede utfordringer! Som menighet ønsker vi derfor å starte 2018 med noen dager hvor vi på ensærlig måte samler oss i bønn. Gud kaller oss alltid til å gå dypere med Ham, både som enkeltpersoner og som menighet! Å komme sammen i bønn er viktig samtidig som han også hører oss når vi er alene og ber hjemme, i bilen eller på tur i skogen.
Vi oppfordrer derfor alle som har mulighet til å komme som de er å ta del fellesskapet og bønnen!
Tidspunkt: Mandag, tirsdag og onsdag 8-10.januar kl.19.
Velkommen!