• Høsten 2017 skal vi ha en taleserie om livet. Salmenes bok i Bibelen er utgangstpunktet for serien, den gjenspeiler livet på godt og vondt. Kom på gudstjenester på søndagene og få med deg livsviktig undervisning! I tillegg vil vi spille sanger og salmer som formidler sannheter om livet. Les Salmenes bok denne høsten og få enda mer ut av forkynnelsen! Velkommen til gudstjeneste!

  • Haugesund misjonskirke inviterer deg som skal stå konfirmant i 2018 til en kjekk konfirmasjonstid hos oss. Konfirmasjonsåret 2017/2018 starter med info-møte og påmelding onsdag 30. august klokken 19:00. Velkommen!