Delta i planlegging og gjennomføring av julemessen

slide 3

Julemessen gav over 210.000kr til menighetsarbeidet i 2022! I år ligger messen i budsjett, men vi har ingen fullsatt komité til å bære ansvaret, derfor er denne viktige inntekten usikker. Er du en av de som kan være med å bidra til at Julemessen blir er realitet, på en eller annen måte, så vennligst registrer deg under eller kontakte Brynhild Brandtzæg.

Nye løfter som er kommet inn:

kr. 0,-

av kr. 600 000,-

Ulike måter å gi på

Inntektene våre stuper!

Givertjenesten har gått ned med nesten 20%.

I tillegg mister vi viktige leieinntekter på bygget. Utgiftene har økt betydelig med strøm og renter som hovedutfordringer. Vi må øke våre inntekter med drastiske 50.000kr i måneden for å holde våre forpliktelser i det kommende året.

Vi kan løfte sammen på ulike måter

Økonomisk er en selvfølge, men tid er på flere måter like verdifullt. Investering av tid kan også gi gode inntekter til menigheten. Les mer under.

Nye løfter som er kommet inn:

kr. 0,-

av kr. 600 000,-