Øke beløpet på din faste givertjeneste

Trinn 1 av 2

Starter du ny givertjeneste så holder det at fyller ut på gi.mknu.no/haugesund